Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for the ‘הארכיון’ Category

Zahava_Barnea_Bezalel_Front

Zahava_Barnea_Bezalel_Back

Read Full Post »

Onn_Apolonia_01

Onn_Apolonia_02

Onn_Apolonia_03

Onn_Apolonia_04

Read Full Post »

זהבה ברנע, שער דפדפת תערוכת היחיד במסגרת הסדרה "נדבך", בית האמנים, ירושלים, 1992

זהבה ברנע, שער דפדפת תערוכת היחיד במסגרת הסדרה "נדבך", בית האמנים, ירושלים, 1992

זהבה ברנע, גב דפדפת תערוכת היחיד במסגרת הסדרה "נדבך", בית האמנים, ירושלים, 1992

זהבה ברנע, גב דפדפת תערוכת היחיד במסגרת הסדרה "נדבך", בית האמנים, ירושלים, 1992

Zahava_Barnea_image

עינת ענבל, קטע מתוך "געגועים למניה", כל העיר, 30.10.1992

עינת ענבל, קטע מתוך "געגועים למניה", כל העיר, 30.10.1992

 

איה וגל, קטע מתוך "מי עדן מעופשים", 30.10.1992

איה וגל, קטע מתוך "מי עדן מעופשים", 30.10.1992

Read Full Post »

Gallery_95_6_page_1_10

מתוך המודעה המקורית לעתונות:

"חן מיקא הוא צלם בעיתון העיר. בתערוכתו הנוכחית מוצגת סדרה מעבודותיו אשר פורסמה לאורך כשלוש שנים בלוח העיתון "קח-תן"…

מדי שבוע בשבוע, תוך שיתוף פעולה עם מפיקת המדור, סיגל אשד, נשלפת כמו בהגרלה אחת המודעות האישיות מיועדות לפרסום בלוח. לאחר שנתקבלה הזמנתו של בעל המודעה, יוצאים אליו אשד ומיקא, ובשיתוף פעולה מלא, מביימים סיטואציה אשר תתאים הן לתוכן המודעה, והן למפרסם העומד מאחוריה. התוצאה המתקבלת מפתיעה למדי, כיוון שהיא שוברת לא רק את מוסכמות הצילום האילוסטרטיבי, אלא היא מעניקה למודעה מעמד בלתי שיגרתי. ממודעה סתמית ואנונימית, היא הופכת לסימן המכיל שני מדיומים – הלשון והתמונה, וזה לבדו משווה למודעה וללוח "קח-תן" אופי מיוחד.

… ניסוח המודעה נשאר כפי שהופיע במקורו בעיתון, וזאת בכדי להציג את מעשה הצילום של מיקא כפעולה מתווכת בין תוכן המודעה כפי שהיא, לבין המשמעות העודפת שיש לה כפי שמתגלה מתוך הצילום… מיפגש זה בין שני המדיומים, הוא תמצית המסר של מיקא, ומן הסתם, יש בו כדי להצית תגובות שלא הצילום ולא המודעה כל אחד לבדו מניב."

אצר את התערוכה: ברוך בליך

סגנון והפקה: סיגל אשד

Gallery_95_6_page_19_5

Gallery_95_6_page_19_4 Gallery_95_6_page_19_2 Gallery_95_6_page_18_2

 

הסריקות המופיעות ברשומה זאת הן חלק מפרויקט המחקר "לידתו, התפתחותו ומאפייניו של הצילום כאמנות בישראל 2010-1970" ויפורסמו בהמשך ב"ארכיון הדיגיטלי לצילום כאמנות בישראל" שבאתר האינטרנט של ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה.

תודה ל-דורית ליאור מבית הספר קמרה אובסקורה ששתפה אותנו בחומרים המקוריים.

תודה ל-אורה זהבי, קרן ברנר וצוות אגף המדיה בספרייה המסייעים לפרויקט מחקר זה.

Read Full Post »

Older Posts »