Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for מאי 17th, 2012

מרדכי (מורדו) אברהמוב נולד ב-1920 והוא ממייסדי קיבוץ יקום בו הוא מתגורר עד היום.

מרדכי (מורדו) אברהמוב, דיוקן עצמי, בלגיה, 1945

ב-1945 עת שירת בבריגדה היהודית באירופה קיבל מחבר את המצלמה הראשונה שלו והחל לצלם. כאן מובאים שני דיוקנאות עצמיים שצילם אברהמוב בבלגיה באותה שנה. שני הצילומים נעשו מתוך מודעות למימד הייצוגי שהיה לכל חייל עברי מארץ-ישראל באירופה. מחד גיסא אלה הם צילומים בהם ניכר מימד של משחק והתנסות עם המצלמה ומאידך גיסא נכרת בשלות יוצאת דופן בזכות הקומפוזיציות האיכותיות והשימוש המדויק באור.

מרדכי (מורדו) אברהמוב, דיוקן עצמי, בלגיה, 1945

עם חזרתו לארץ ב-1947, הצטרף מורדו לקיבוץ יקום והחל לצלם באופן סדיר. בהדרגה הוכר כ"צלם הקיבוץ" וכך המשיך לתעד את אורחות חיי המשק במשך עשרות שנים. כמו כן היה מוכר היטב בקרב חברי הקיבוץ הארצי שבעיתוניו כגון המוסף "חותם" ו"השבוע בקיבוץ הארצי" התפרסמו תצלומי המגזין שלו.

גוף העבודות של מורדו אברהמוב עדיין מחכה להיחשף ולקבל את מקומו בדפי ההיסטוריה של הצילום המקומי.

Read Full Post »