Feeds:
רשומות
תגובות

Archive for מאי 7th, 2012

יוג'ין לויט נולד באוקראינה ב-1980, עלה עם משפחתו לארץ כשהיה בן עשר וסיים את לימודיו במחלקה לצילום בבצלאל ב-2006. שני תצלומי הדיוקן הללו נעשו ב-2005 במהלך הלימודים בתקופה בה עסק יוג'ין בבחינה עצמית. הם קשורים במידה רבה גם לסדרה של דיוקנאות שיצר באותה תקופה תחת הכותרת "רוסים". בסדרה זאת בחן אנשים צעירים שנולדו בבריה"מ ועלו לישראל ואת המתח שקיים אצלם בין הזהות הרוסית לזהות הישראלית. בעיקר התמקד בסוגיות של מצ'ואיזם ותיאטרליות המוצאות ביטוי בהפגנת גבריות בוטה.

יוג'ין לויט, דיוקן עצמי, 2005

חלק מהעבודות הללו הוצגו בתערוכה "חוף מבטחים" שאצרה יהודית מצקל (בית קנר, גלריה עירונית לאמנות, ראשל"צ, פברואר-אפריל 2011) ושעסקה באמנים שנולדו בבריה"מ ופועלים בשדה האמנות הישראלית תוך שהם יוצרים תמהיל בין המטען התרבותי שהביאו משם למטען התרבותי שמצאו כאן.

יוג'ין לויט, דיוקן עצמי, 2005

Read Full Post »